Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

De Lijn breidt aanbod 'Meer Mobiele Lijnen' uit
​De afgelopen maanden testte De Lijn de ‘Meer Mobiele Lijn’ in elke provincie. Op zo’n lijn rijden alleen toegankelijke bussen en trams. Minstens de helft van de haltes op het traject is toegankelijk en minimum 30% is toegankelijk zonder assistentie. Minder mobiele reizigers moeten op deze lijnen niet reserveren. Na een geslaagd proefproject worden nu 65 extra lijnen omgevormd tot ‘Meer Mobiele Lijnen’.

Het toegankelijk maken van haltes is op lokale wegen een verantwoordelijkheid van steden en gemeenten. De Lijn maakte daarvoor haltenota’s die heel concreet aanduiden welke haltes op lokaal niveau prioritair aangepakt moeten worden. Gemeenten kunnen een overzicht van de graad van toegankelijkheid van de haltes op hun grondgebied aanvragen.

Meer info: www.delijn.be en in het artikel ‘Naar meer toegankelijke bus- en tramhaltes’ in Lokaal.

Navigatie