Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Minimale dakisolatienorm: ook voor assistentiewoningen
Uit navraag bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, VIPA en het Agentschap Wonen Vlaanderen blijkt dat de Vlaamse minimale dakisolatienormen ook gelden voor groepen van assistentiewoningen. Voor zover er geen concrete, afwijkende woningkwaliteitsnormen bepaald zijn voor assistentiewoningen, zijn immers de algemene Vlaamse woningkwaliteitsnormen van toepassing.

Dat betekent dat ook assistentiewoningen moeten voldoen aan de minimale dakisolatienormen. De norm (art. 5 Decreet Vlaamse Wooncode) bepaalt dat tegen 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd moeten zijn. Dit geldt voor studio's, eengezinswoningen en appartementen. Kamers en daken kleiner dan 2 m² zijn vrijgesteld. Nieuwbouwwoningen, aangesloten op het elektriciteitsnet na 1 januari 2006, die voldoen aan de EPC-regelgeving voldoen al aan de minimale dakisolatienormen.

De minimumnorm bedraagt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt). Als isolatiemateriaal beschouwt men materialen met een lambdawaarde van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

Meer informatie over de minimale dakisolatienorm vind je op de volgende websites:

Navigatie