Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Dag van de gemeenschapswacht


Programma
08.30 u. Ontvangst
09.30 u. Verwelkoming
09.40 u. Philip Willekens - directeur-generaal Alg. Directie Veiligheid & Preventie
10.00 u. Workshop 1
12.30 u. Lunch (frietkraam)
13.30 u. Workshop 2
16.00 u. Slotwoord - Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Veiligheid
16.15 u. Netwerkdrankje

Workshops

Geef bij je inschrijving jouw 3 voorkeursworkshops door. Wij doen ons uiterste best om jou 2 van deze workshops te laten volgen.

1 Een focus op radicalisering en polarisatie
Brengen we begrip op voor andere meningen? Kunnen we bepaalde uiterlijke kenmerken of andere signalen (h)erkennen als “normaal” of “zorgwekkend”? Zijn we voldoende vertrouwd met polarisatie en radicalisering en hanteren we een objectieve perceptie in onze omgeving. Polarisering, salafisme, radicalisering, … het zijn begrippen die we quasi dagelijks in de pers of op het nieuws tegenkomen. Maar wie ziet door het bos de bomen nog? In deze workshop proberen we je een overzicht te bieden van de voornaamste aspecten van radicalisering en polarisatie. We wijzen op de rol van politiek, religie, cultuur en straatcultuur in het hele radicaliseringsdebat.

2 Opfrissing EHBO
Als gemeenschapswacht kun je in situaties terechtkomen waar je eerste hulp moet toedienen bij mensen in nood. Er is dan niet altijd een dokter of verpleegkundige in de buurt. In deze workshop bieden we je de basiskennis EHBO aan zodat je de gepaste hulp kunt geven.

3 Sluikstorten en zwerfvuil
Hoe spreek je burgers verbindend aan op fout gedrag inzake zwerfvuil? Hoe ga je best om met de soms minder prettige reacties van frustratie of manipulatie? In deze workshop besteden we in het bijzonder aandacht aan de rol die jij als gemeenschapswacht hierin kunt spelen. We zijn ervan overtuigd dat sociale controle en aanspreken op burgerzin een hoeksteen vormen van een samenleving die respect toont voor elkaar.

4 Omgaan met jongeren
Tijdens het uitoefenen van je taken als gemeenschapswacht kom je wel eens in contact met jongeren die zich negatief opstellen ten aanzien van de buitenwereld. Waar komt dit gedrag vandaan en hoe kun je hierop anticiperen? Kom het te weten in de workshop “Omgaan met jongeren”.

5 Duidelijk gesproken taal (communicatie met anderstaligen)
In de workshop ”Duidelijk gesproken taal” ervaar je zelf het verschil tussen duidelijke en niet-duidelijke taal. Je leert tips om duidelijker in het Nederlands te communiceren met anderstaligen. Welke woorden gebruik je best? Hoe kun je jouw boodschap verduidelijken? Je leert er ook over het taalverwervingsproces en hoe jij anderstaligen daarbij kunt helpen, zelfs in korte contacten. Kies je voor deze workshop, dan kies je voor een interactieve workshop met sprekende filmpjes, ruimte voor discussie en veel oefenkansen.

6 Omgaan met roddelen
Wat is roddelen? Hoe komt het dat mensen roddelen? Heeft roddelen een meerwaarde? In deze workshop staan we stil bij de drang om te roddelen en het gevoel van sensatiezucht. Wat zijn de gevolgen van roddelen? Hoe kun je je professioneel wapenen tegen een “goedbedoelde” roddel? Help mee het roddelen de wereld uit.

 

Praktische informatie

Waar?
PLOT
Marcel Habetslaan 7
3600 Genk

Wanneer?
20 november 2018 van 8.30 tot 17 u.

Kostprijs?
70 euro per persoon

Navigatie