Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Online: informatie en inspiratie voor lokaal gezinsbeleid
​​Conferentie 'Jong in de buurt'

Op 24 april brachten Kind en Gezin, de VVSG en gaststad Mechelen zo’n 250 mensen uit diverse sectoren samen op de conferentie Jong in de buurt te Mechelen. Samen verdiepten we ons in een sterk lokaal gezinsbeleid en lieten we ons inspireren door lokale praktijkverhalen.

Al deze informatie is nu ook terug te vinden op onze website. U kan er een veelheid aan inspiratie vinden om samen aan de slag te gaan rond een sterk lokaal gezinsbeleid:

  • Keynotesprekers in woord en beeld: Michel Vandenbroeck over ‘Samenwerken op lokaal niveau voor een betere dienstverlening aan gezinnen’; Stijn Oosterlynck over ‘De stad en wijk als motor voor sociale mobiliteit’ en Peter Cousaert over ‘We doen het niet alleen’ – lokale besturen als netwerkorganisatie.

  • Een compilatievideo waarin vier middenveldorganisaties reflecteren over een sterk lokaal gezinsbeleid. Ook de volledige interviews met Peter Heirman (Vlaams Netwerk tegen Armoede), Hilde Timmermans (Gezinsbond), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissariaat) en Eva Vereecke (Ambrassade) zijn terug te vinden op deze pagina.

  • De presentaties van de verschillende deelsessies over meten en weten, buurtgerichte netwerken, opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen, een sterke jeugdhulp, transitie tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool, Huis van het Kind voor iedereen, aan de slag rond sociale functie en kindgerichte publieke ruimte. Per thema wordt ook een overzicht gegeven van lokale uitdagingen, wat lokale besturen kunnen doen en welke lokale partners en samenwerkingsverbanden de uitdaging mee kunnen opnemen. Inspirerende praktijken maken het verhaal levendig.

  • In de congrespublicatie wordt alle info gebundeld, inclusief voorwoord van minister Vandeurzen en het verhaal van Mechelen Kinderstad.

Ontbijtvergaderingen 

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang organiseerde samen met Kind en Gezin in de maand maart 2018 vijf provinciale ontbijtvergaderingen 'Samen voor een lokaal gezinsbeleid'. Om lokale mandatarissen en beleidsverantwoordelijken te inspireren voor een lokaal gezinsbeleid en het volgende meerjarenplan (2020-2025): Hoe bouwt u een Huis van het Kind uit als eerste baken voor gezinsondersteuning? Hoe zorgt de kinderopvang voor een goede combinatie gezin-arbeid? Hoe kunnen we gezinnen en kinderen met specifieke noden ondersteunen?

Kon u er niet bij zijn? Of zin in een terugblik? Alle powerpoints en materiaal vindt u hier.

Omgevingsanalyse 'Kinderopvang'

Het VVSG-Steunpunt K​inderopvang maakte ook een nota over de omgevingsanalyse​ - luik kinderopvang. Een omgevingsanalyse brengt factoren in beeld waar je rekening mee moet houden bij het uittekenen van nieuw beleid. De omgeving verandert, verandert snel, en hier zal een lokaal bestuur op willen en moeten inspelen. Maar ook intern zijn er veranderingen waar u bij het uittekenen van een beleid rekening mee moet houden. De omgevingsanalyse beschrijft al die veranderingen, probeert die te objectiveren en vormt zo de basis voor het uittekenen van een nieuw beleid. Bij elk onderdeel van de omgevingsanalyse gaat u gericht op zoek naar bruikbare en relevante informatie. 

Met dit document proberen we de omgevingsanalyse van een lokaal bestuur voor het werkveld kinderopvang te verrijken. De nota geeft een beschrijving van de: 

  • Brede maatschappelijke ontwikkelingen of trends (die een link hebben met het werkveld kinderopvang)
  • Gemeentelijke kenmerken en de bijhorende ontwikkelingen (die een link hebben met het werkveld kinderopvang) 
  • Werkveld specifieke ontwikkelingen 
  • Interne ontwikkelingen (kijken naar het bestuur) 

Veel indicatoren die interessant en nuttig zijn voor de omgevingsanalyse van het beleidsdomein kinderopvang zijn dat ook voor de andere beleidsdomeinen waar u als lokaal bestuur op actief bent. Voor het verzamelen van de informatie blijft u dus best niet op het eiland kinderopvang, maar werk je zo integraal mogelijk. Veel gegevens die we in dit document hebben opgenomen, kunt u immers ook gebruiken in de omgevingsanalyses van de andere sectoren of kunt u zelf al halen uit de omgevingsanalyses van die sectoren. 

Per type ontwikkeling geven we telkens een overzicht van 

  • 'Facts and figures' of de informatiebronnen waarop u zich kan baseren om snel gegevens te verzamelen: waar kunt u deze gegevens vinden? 
  • 'Signalen' en waar u die kan oppikken ​

Navigatie