Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Communicatie Omgevingsloket-Kadaster: beterschap in zicht
​Vlaams minister Schauvliege en federaal minister Van Overtveldt doen er alles aan om de digitale communicatie tussen het Omgevingsloket en het Kadaster vlot te trekken. Dat beloven ze in een brief aan de VVSG.

In juli luidde de VVSG de alarmklok over de manke communicatie van kadastrale gegevens tussen de Vlaamse en de federale overheid. Sinds de invoering van de digitale bouwaanvraag (2014) en de omgevingsvergunning (vanaf 2018) moeten de gemeenten geen gegevens over bouw- of omgevingsvergunningen meer doorgeven aan de diensten van het Kadaster (AAPD), omdat alle data digitaal worden bijgehouden door het Vlaamse departement Omgeving. De connecties voor de automatische gegevensdoorstroming tussen het departement Omgeving en de AAPD zijn echter nog niet helemaal operationeel, waardoor gemeenten dreigen inkomsten uit de onroerende voorheffing te verliezen. In een brief aan de ministers Schauvliege en Van Overtveldt heeft de VVSG gevraagd om dringend actie te ondernemen.

Intussen hebben beide ministers hierop ook geantwoord. Vlaams minister Schauvliege en federaal minister Johan Van Overtveldt erkennen het probleem, maar geven ook aan dat de beide administraties volop aan een oplossing werken. De import van de dossiers van de digitale bouwaanvraag zit in een testfase, en tegelijkertijd organiseren de diensten een meer structureel systeem voor de datadoorstroming van de dossiers omgevingsvergunning. Volgens minister Van Overtveldt zullen de eventuele financiële verliezen voor de gemeenten beperkt blijven, omdat er tussen de aanvraag van de vergunning en de uiteindelijke afwerking en ingebruikname altijd nog enige tijd verloopt.

De VVSG is blij met de vooruitgang in dit dossier, maar blijft het in elk geval op de voet volgen tot de digitale communicatie helemaal op punt staat. Intussen herhalen we dat het niet de bedoeling is dat gemeenten vergunningengegevens zelf nog aan het Kadaster bezorgen. Die vraag kregen ze nochtans tot heel onlangs nog af en toe.

Jan Leroy

Navigatie