Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Help de digitale kloof in het zuiden te dichten met Close The Gap
​Uw gemeente kan onmogelijk draaien zonder moderne technologie. Toch is dat de realiteit voor vele gemeenschappen en burgers in Afrika. 'Close The Gap' is een internationale non-profitorganisatie die deze digitale kloof op een duurzame manier probeert te dichten door ICT te introduceren in sociale projecten in ontwikkelingslanden. Close The Gap geeft gedoneerd en degelijk ICT-materiaal een tweede leven in Afrikaanse scholen, microfinancieringsprojecten en andere sociale projecten. Het uiteindelijke doel van de organisatie is 500.000 euro in te zamelen via ICT-donaties en zo 24.000 Afrikaanse kinderen ICT-geletterd te maken tegen 2020.

Samenwerken met Close The Gap betekent niet enkel op een praktische maniervan uw materiaal afgeraken, het betekent ook dat uw gemeente automatisch bijdraagt aan de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ofwel de 'Agenda 2030' van de VN. Door afgedankt ICT-materiaal te recycleren in het Zuiden draagt uw gemeente bij aan doelstelling 12 (verantwoorde consumptie), en door datzelfde materiaal te investeren in de digitale opleiding en ontwikkeling van Afrikaanse burgers werkt uw gemeente tegelijk aan doelstellingen 4 (kwaliteitsonderwijs en levenslang leren voor iedereen), 8 (economische groei), 9 (innovatie) en 10 (ongelijkheid verminderen). Van een duurzaam lokaal beleid gesproken!

Navigatie