Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hoe maken we de lokale waterkringloop klimaatbestendig?
​Hoe maken steden/gemeenten en waterbeheerders de lokale waterkringloop klimaatrobuust?  AquaFlanders organiseert hierover op 8 november een seminarie met eminente sprekers en innovatieve voorbeelden.

Robert Brears legt uit hoe groen blauwe infrastructuur hier een cruciale rol in speelt. Hij is auteur van 'Urban Water Security' waarin hij goede praktijken in Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Denver, London, Singapore, Toronto en Vancouver onder de loep neemt.

Ook Victor Beumer (landschapsecoloog voor Deltares) focust op natuurgebaseerde oplossingen.

Marjolein Vanoppen, specialist circulaire water technologie, legt uit hoe de industriële waterketen te verduurzamen.  

Jos Boere, vertelt hoe hij met Power-to-X duurzame energievoorziening en regenwater als lokale bron voor watervoorziening combineert op wijkniveau.

Dit interessante seminarie gaat door op 08 november van 13u00 tem 17u00 in Square, kunstberg Brussel, naast het Centraal station. Inschrijven op de website van AquaFlanders

Navigatie