Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

City of Things: projecten bekend
​​Eind vorig jaar lanceerde minister Muyters de oproep 'City of Things'. De minister wil grote én kleine gemeenten de kans te geven om slim aan de slag te gaan met smart-citytoepassingen.

Steden en gemeenten konden een voorstel indienen voor een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk of voor het verhogen van de levenskwaliteit van de inwoners. Innovatie door middel van technologie, het Internet of Things en de bijbehorende datastromen waren belangrijke criteria.  Bij de beoordeling van de dossiers hield de jury ook rekening met de samenwerking tussen gemeenten en de bruikbaarheid en opschaalbaarheid van het project.

De projectoproep verliep in twee fases en de deelnemers konden ook rekenen op ondersteuning van Imec. In de eerste aanmeldfase werden maar liefst 114 projectideeën aangemeld. In de tweede fase kwamen er uiteindelijk 28 concrete projectvoorstellen uit de bus.  21 projecten krijgen nu ook financiering toegekend, goed voor een totaal van 3,5 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de middelen. De steden en gemeenten passen dus zelf nog 20% bij.

Alle geselecteerde projecten staan inmiddels online.  Proficiat aan alle deelnemers!

We kijken alvast uit naar de verdere uitwerking van de projecten en volgen dit graag verder voor u op.

Navigatie