Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?
​Actieve participatie van iedere gemeente is nodig om schade door wateroverlast te beperken, een goede waterkwaliteit te garanderen en een duurzaam rioleringsbeleid te voeren. De jaarlijkse Vlario-dag focust hierop op 2 april.

Programma en inschrijving via www.vlario.be/vlariodag.

Navigatie