Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Budgetinstructies 2019 bekend
Besturen moeten voldoende zorg besteden aan een overzicht van de financiële risico's bij de opmaak van het budget 2019. Dat staat te lezen in de budgetinstructies voor het boekjaar 2019. Dat betekent bijvoorbeeld dat besturen die gebruik maken van alternatieve financieringsvormen in de toelichting ook een gecorrigeerde autofinancieringsmarge moeten meegeven.

 

Besturen die ervoor kiezen om vanaf volgend jaar al de nieuwe regelgeving over de BBC toe te passen moeten voor 2019 een éénjarig meerjarenplan opmaken. De overige besturen maken nog een budget 2019 op en kunnen een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 doorvoeren maar dat is niet verplicht. Voor alle gemeenten en OCMW's geldt voor boekjaar 2019 enkel de financiële evenwichtsvereiste van een resultaat op kasbasis (voor niet-starters 2019) of een beschikbaar budgettair resultaat (voor starters 2019) dat groter of gelijk is aan nul. Een positieve autofinancieringsmarge voor het boekjaar 2019 is niet verplicht, maar de minister rekent erop dat besturen hun verantwoordelijk nemen. Enkel de gemeenten en OCMW's die in 2020 met de nieuwe BBC-regels starten moeten nog de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW opnemen in het budget en eventueel het aangepaste meerjarenplan.

 

De minister wijst verder op de vernieuwde regeling wanneer er nog geen uitvoerbare kredieten zijn, het belang van de aansluiting tussen de beleidsrapporten en de digitale rapportering en de tijdige vernieuwing van belasting- en retributiereglementen. Ook voor 2019 stijgt de dotatie aan het Gemeentefonds met 3,5%, de meerjarenramingen per gemeente zijn terug te vinden op de website van ABB en worden in de loop van januari 2019 geactualiseerd.  

 

Ben Gilot

Navigatie