Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kermis in uw gemeente: verloopt alles vlot ?
​De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen wat betreft de organisatie van ambulante activiteiten en kermissen. De komst van een kermis is zeer tijdelijk van aard en toch moet de organisatie ervan vastgelegd worden in een gemeentelijk reglement. 

Om ervoor te zorgen dat de organisatie vlot verloopt en u snel een antwoord heeft op praktische vragen, hebben we onze brochure Kermissen​ geactualiseerd. Het afgelopen jaar werd namelijk specifieke regelgeving bijgestuurd. We sommen hier de belangrijkste wijzigingen even op :

1. De Vlaamse overheid heeft wijzigingen aangebracht (inforumnr. 308807) in de federale wet en het bijbehorende Koninklijk Besluit (KB). Buiten deze wijzigingen blijven de bepalingen van de wet en het KB wel gelden. Voor de duidelijkheid bundelde VVSG beide teksten in een officieus gecoördineerde versie van de wet van 25 juni 1993, inclusief wijzigingen (inforumnr. 59500):

      • Art. 8: de termijn van definitieve opheffing van een markt of kermis wordt herleid van minstens 12 naar 6 maanden.
      • Art. 10: de gemeenten moeten niet langer ontwerpreglementen of goedgekeurde reglementen bezorgen aan de Vlaamse overheid.


2. De voorwaarden in verband met beroepsbekwaamheid van traiteur-banketaannemer of restauranthouder zijn geschrapt sedert januari 2018 (inforumnr. 321522).


3. Tot slot zal vanaf 1 september de kennis van bedrijfsbeheer ook niet meer verplicht zijn (inforumnr. 321522).

Daarnaast hebben we aandacht voor het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen (inforumnr. 186712), waarbij de contactgegevens van FOD Economie, dienst Kwaliteit en Veiligheid aangepast werden.

Hebt u nog andere vragen, kijk dan even op onze webpagina kermissen of contacteer ons op economie@vvsg.be

Navigatie