Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Recepten voor klimaatneutrale kernversterking
​De Bond Beter Leefmilieu bracht een publicatie uit met concrete 'recepten' voor gemeenten om rond kernversterking te werken.

Inspirerend om na te gaan welke recepten je gemeente al 'proefde' en welke andere recepten een 'lekker' resultaat kunnen opleveren!

Bezig met dit thema, of erdoor geboeid? Bekijk zeker het programma van de Klimaatdag van 3 mei in Oostende, in het bijzonder onder het thema Ruimte, en schrijf je in.

Navigatie