Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Beveiliging van bedrijventerreinen - subsidieoproep tot 31 mei


Het Agentschap Innoveren en Ondernemen lanceert een projectoproep 'Beveiliging van bedrijventerreinen'. De oproep wil tegemoet komen aan acute, voldoende zwaarwichtige en permanente problemen op vlak van onveiligheid op bedrijventerreinen. Daarbij zijn verschillende invalshoeken mogelijk. Zo kunnen thema's aan bod komen als sluikstorten, vandalisme, verkeersveiligheid, inbraak, brandbeveiliging, geparkeerde vrachtwagens, …. Evengoed komen zowel voorbereidende trajecten als uitvoeringskosten en technologische investeringen in aanmerking. Telkens geldt de voorwaarde dat projecten ingebed zijn in een bredere visie en op die manier op een integrale en duurzame manier bijdragen aan de veiligheid op bedrijventerreinen.

Lokale besturen, bedrijventerreinverenigingen en beheerders van bedrijventerreinen kunnen voorstellen indienen.  In totaal wordt 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarbij de maximale subsidies en de subsidiepercentages variëren voor de drie onderdelen van de oproep. Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend tot en met 31 mei 2017.  

Meer info: een uitgebreide handleiding en het webformulier vindt u op de website van VLAIO. bart.palmaers@vvsg.be

Navigatie