Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Betere gegevensdoorstroming via vernieuwd GIPOD-platform
​Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het platform zorgt ervoor dat er afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken en voorkomt conflicten. Zo worden bijvoorbeeld werken op omleidingstrajecten vermeden, en conflicten tussen werken en manifestaties beter gedetecteerd.

Om nog meer informatie over geplande innames en hinder te kunnen registreren moet het GIPOD-platform vernieuwd worden. Bovendien moet het vernieuwde platform de bedrijfsprocessen van de lokale besturen rond inname en hinder helpen optimaliseren. Dit werd vastgelegd in het gewijzigde uitvoeringsbesluit, definitief goedgekeurd op 18 januari door de Vlaamse Regering.

Hierdoor zal de registratieplicht van GIPOD ook worden uitgesteld naar 1 juni 2021. De bestaande registratieplicht van grote werken categorie 1 blijft wel nog altijd van toepassing.

 

​​

Navigatie