Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 6 november: samenwerken, verzelfstandigen, privatiseren in zorg: hoe beslis je dat?
 'Onze zorgdienst maakt verlies.'
'We moeten rendabel zijn.'
'De private sector doet dat allemaal.'      

Klinken deze uitspraken herkenbaar? Deze nieuwe vorming geeft een totaalbeeld van de vragen die aan bod komen bij een reorganisatiebeslissing van zorgdiensten. Mandatarissen of ambtenaren krijgen een hanteerbare methodiek om dergelijk vraagstuk systematisch te benaderen.

  • In deze vorming reiken we een methodiek aan om een dergelijke discussie systematisch te voeren.
  • Je leert de gevolgen van een bepaalde beslissing vanuit verschillende invalshoeken in kaart brengen: de burger, het financiële, de eigen organisatie, het personeel, de eigen machtspositie, het juridische,…. Je krijgt een totaalbeeld van de vragen die aan bod komen.
  • Je krijgt een idee van hoe je de financiële gevolgen van het gekozen scenario kunt inschatten.
  • In de methodiek worden zowel financiële als kwalitatieve elementen meegenomen.
  • Je staat stil bij de vraag hoe deze discussie samenhangt met de lokale beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan.
  • De insteek van de vorming is praktisch: we reiken jou een hanteerbare methodiek aan.
  • We geven ideeën in verband met de aanpak en wijzen op mogelijke valkuilen.
  • Op het einde heb je inzicht in de complexiteit van zo'n beslissing en de manier waarop je die kunt aanpakken.

 

Deze vorming is alleen een must voor diegenen die een dergelijke beslissing weloverwogen en rekening houdend met alle argumenten willen nemen. Wie alleen maar een idée fixe wil doordrukken, zal het onaangenaam vinden geconfronteerd te worden met sommige neveneffecten van zijn idee.

 A4-folder Samenwerken zorgdiensten.pdf


Praktisch:

Data en locaties:

06/11 – Gent Europahotel VOLZET

22/11 – Torhout De Brouckere

29/11 – Geel De werft

13/12 – Leuven – Park Inn

 

Navigatie