Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Nieuwe beslissingen over datastandaarden, cloudstrategie en overheidswebsites
​​Op 3 juli 2018 nam het stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid, waarin ook de lokale besturen vertegenwoordigd zijn, een aantal beslissingen rond de erkenning van datastandaarden, de oprichting van een werkgroep rond cloudstrategie en start van de uitbouw van een nieuw webplatform.

 

Datastandaarden

Met het OSLO-project (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) zet de Vlaamse overheid in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het vastleggen van datastandaarden zorgt voor meer samenhang en betere vindbaarheid van data. Het Vlaamse stuurorgaan heeft al een aantal datastandaarden erkend.

We moedigen de lokale besturen aan om zoveel mogelijk de datastandaarden te implementeren, om onder andere vendor lock-in te vermijden.​

 

Werkgroep Cloudstrategie

Binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen zien we het gebruik van de publieke cloud stijgen. De technologische innovatie van de publieke cloud biedt dan ook grote kansen voor de digitalisering van de overheid. Tegelijk is iedereen het erover eens dat het gebruik van clouddiensten een grote impact zal hebben op de ICT-dienstverlening en -organisatie.

Het is essentieel dat we de veranderingen die voortkomen uit het gebruik van clouddiensten, niet louter ondergaan, maar dat we deze evolutie actief sturen in functie van onze doelstellingen. Het stuurorgaan start daarom een ad-hoc werkgroep om een cloudstrategie te ontwikkelen. Deze strategie vormt de basis voor de verdere uitbouw van clouddiensten en andere gerelateerde diensten.​

 

Nieuw webplatform

Informatie Vlaanderen is gestart met de bouw van een nieuw webplatform. Het is de bedoeling dat dit webplatform de basis vormt voor alle toekomstige overheidswebsites in Vlaanderen. Overheden in Vlaanderen kunnen publieksgerichte informatie en diensten zo beter beheren en vindbaar maken.

Bij de uitbouw van dit webplatform zal er ook uitdrukkelijk rekening gehouden worden met de behoeften van de lokale besturen. ​Een eerste infosessie vindt plaats op 22 oktober.

Navigatie