Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Beslis mee over middelen voor plattelandsprojecten
De vijf Vlaamse provincies verdelen middelen voor plattelandsprojecten onder de noemer PDPO - het zogenaamde 'programmadocument plattelandsontwikkeling'. De verdeling gebeurt op basis van beslissingen van de ‘provinciale managementcomités’ (PMC). Op het niveau van elke provincie beschikken lokale besturen over een vijftal zitjes. Met de start van de nieuwe legislatuur worden de zitjes opnieuw ingevuld met een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger.

Wil jouw gemeente een rol opnemen in de schoot van het provinciale managementcomité? Neem dan contact op met de provinciale plattelandscoördinator:

Navigatie