Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Belfius presenteert nieuwe clusterindeling gemeenten
​Voor de derde keer heeft Belfius (voorheen Dexia) de gemeenten ingedeeld in groepen of clusters met min of meer homogene kenmerken. De bank gebruikte hiervoor ca. 150 verschillende indicatoren.

Vlaanderen telt vandaag 308 gemeenten. Vanaf 2019 zijn het er nog 300. En je trapt een open deur in met de stelling dat die gemeenten allemaal verschillen op het vlak van ligging, omvang, samenstelling van de bevolking, het industriële of eerder landelijke karakter, de bevolkingsdichtheid, enz. Maar toch blijft de behoefte bestaan om gemeenten te groeperen in clusters met min of meer gelijke kenmerken. Voor gemeenten is het dan net iets gemakkelijker om de eigen situatie te vergelijken met andere besturen binnen dezelfde cluster.

Omdat de diverse indicatoren evolueren in de tijd, moet de clusterindeling geregeld opnieuw gebeuren. De vorige oefening dateert al van 2007, en was dus aan een update toe. Belfius komt nu met zes grote types gemeenten: woongemeenten, landelijke gemeenten, gemeenten met een concentratie van economische activiteit, verstedelijkte gemeenten, grote en regionale steden en kustgemeenten. De eerste vier groepen krijgen nog een verdere onderverdeling, wat uiteindelijk leidt tot zestien clusters.

De studie leert voorts dat de rijkdom geconcentreerd zit in de woongemeenten rond de grote steden, terwijl gemeenten met economische activiteit over zowat het hele grondgebied verspreid liggen. Verder zien we dat zowat alle gemeenten te maken hebben met vergrijzing, maar dat er in de grote steden en de 'Vlaamse ruit' ook duidelijk sprake is van een verjonging.

Bij de voorbereiding van de volgende gemeentelijke legislatuur is dit een zeer interessant oefening. De volledige studie is hier beschikbaar.

Jan Leroy

Navigatie