Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Beleidsmatige en financiële consolidatie: studiedagen Vlaamse overheid
Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) organiseert twee studiedagen (14 maart in Leuven en 5 april in Gent) over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Een belangrijk deel van het gemeentelijke beleid krijgt vorm in entiteiten die werken buiten het beleidsbeeld van het gemeentebestuur. Daardoor verliezen de beleidsverantwoordelijken vaak het overzicht en de controle over het globale gemeentelijke beleid. Consolidatie zorgt voor meer transparantie, zowel over het beleid als over de financiële positie.

Prof. dr. Johan Christiaens (UGent) en Prof. dr. Geert Bouckaert (KULeuven) lichten het onderzoek toe dat ze daarover uitvoeren voor het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Ze kijken naar de mogelijkheden voor een geconsolideerde lokale rapportering en stellen goede praktijken voor. 

De opleiding richt zich tot:

  • de algemeen en financieel directeurs van gemeente en OCMW;
  • hun directe medewerkers;
  • de leden van colleges en raden;
  • de leden van het managementteam;
  • de beleidsmedewerkers;
  • de leidinggevenden van extern verzelfstandigde agentschappen;
  • de verantwoordelijken voor het beleid en de financiën van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  • politie- en hulpverleningszones;
  • andere entiteiten die een deel van het gemeentelijke beleid uitvoeren.

 

Deelname is gratis. Meer info en inschrijving.

Navigatie