Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Belastingtarieven voorlopig stabiel in 2019
De belangrijkste belastingtarieven blijven voor 2019 stabiel. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een bevraging die de VVSG deed bij alle Vlaamse gemeenten. Voorlopig is er één gemeente waarin de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen. In een andere gemeente daalt dat tarief. Twee besturen laten de aanvullende personenbelasting dalen. De rest van de besturen behoudt de huidige tarieven.

Momenteel zijn de tarieven van ongeveer de helft van de besturen gekend. De VVSG verspreidt alle gegevens pas begin februari.  

Bekijk de tarieven van de voorgaande jaren.

Ben Gilot

Navigatie