Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Politiezones: begrotingsrichtlijnen 2019 eindelijk beschikbaar
​De rondzendbrief met de begrotingsrichtlijnen 2019 voor de politiezones (PLP 57) (inforumnr. 325322) is sinds 22 november beschikbaar. Rijkelijk laat als je weet dat de politieraad de politiebegroting moet vaststellen in de maand oktober. Volgens de rondzendbrief PLP 57 zou de volgende overschrijding van de spilindex voor juni 2019 zijn, maar volgens het maandvooruitzicht (4 december 2018) van het federaal planbureau zou de overschrijding pas plaatsvinden in augustus 2019. Dit betekent dat de wedden van het politiepersoneel niet in augustus maar wel in oktober 2019 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Daarnaast moeten de politiezones ten laatste in 2019 de regularisatie van de 13de weddemaand in orde brengen. De pensioenbijdragevoet blijft 41,5% tot 2021, vanaf 2022 zou die stijgen naar 43%.

De rondzendbrief heeft het ook over de NAVAP-subsidies maar vermeldt merkwaardig genoeg niet dat die subsidies in 2018 al in het derde kwartaal onvoldoende bleken te zijn. Voor 2019 is in nog minder subsidies voorzien dan in 2018, dus kunnen we ervan uitgaan dat deze subsidies in 2019 ook ruim onvoldoende zullen zijn. De boodschap om de aanvragen voor het laatste jaarkwartaal tijdig in te dienen klinkt wel cynisch als men weet dat de zones dit jaar te horen kregen dat ze zelfs geen 'terugbetalingsdossiers' voor het vierde kwartaal 2018 moeten aanvragen bij de dienst NAVAP van de federale politie.

Nog vreemder is dat de begrotingsrichtlijnen nauwelijks aandacht besteden aan de meerkosten van het sectoraal akkoord: er wordt enkel vermeld dat dit een aandachtspunt is voor de begroting 2019. Terwijl de meerkosten van dit sectoraal akkoord voor de Vlaamse politiezones geraamd worden op 58 miljoen euro voor de periode 2019-2023. De VVSG heeft aan minister Jambon altijd gevraagd dat de federale overheid de meerkosten van dit akkoord voor haar rekening zou nemen. Maar in de begrotingsrichtlijnen vinden we hierover jammer genoeg niets terug.

Positiever nieuws is er over het verkeersveiligheidsfonds: de zones mogen als eerste schijf hetzelfde bedrag als in 2018 inschrijven. En de zones ontvangen in 2019 de tweede schijf van het jaar 2014, dit is ongeveer 51,7 miljoen euro.

Als bijlage bij de rondzendbrief kan je het overzicht met de verschillende dotaties voor 2019 raadplegen.

Koen Van Heddeghem

Navigatie