Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 12 februari: BBC en meerjarenplan voor mandatarissen en beleidsmedewerkers




​ 

 

 

 

Welke stappen zijn nodig om te komen tot een ambitieus meerjarenplan voor de beleids- en beheerscyclus 2020-2025?

De strategische oefening van beleid en administratie moet tegen eind 2019 resulteren in een consistent en financieel onderbouwd geheel van doelstellingen, actieplannen en acties. Dit masterplan geeft richting aan het lokaal bestuur voor de komende legislatuur en zorgt voor een doelgerichte en efficiënte inzet van middelen. Resultaatgericht budgetteren is de essentie van BBC. Het is een instrument om het beleid te oriënteren, op te volgen en zo nodig bij te sturen. Dit gebeurt aan de hand van een kwalitatieve rapportering over zorgvuldig gekozen indicatoren. Het zorgt voor transparantie over het gevoerde beleid, zowel op het vlak van de besteding van middelen als op het vlak van bereikte resultaten en gewenste effecten.  Het moet zowel aan de uitvoerende organen als aan de raad en de administratie  toelaten hun verantwoordelijkheden op te nemen.

Deze ééndaagse vorming biedt u een theoretisch kader en de nodige praktische handvatten en hints voor een pragmatische aanpak van dit belangrijk traject.

Voor uitvoerende mandatarissen, raadsleden, algemeen directeurs, financieel directeurs, beleidsmedewerkers, strategische planners en diensthoofden. 

Navigatie