Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Antwerpen, 4 december: toekomstmogelijkheden voor parochiekerken
​Het projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt vele tientallen gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen bij het zoeken naar toekomstmogelijkheden voor neven- of herbestemming van hun parochiekerken. Voor heel wat opgaves liggen er ondertussen conclusies en plannen op tafel. Al wie betrokken is bij en bezorgd is om een zinvolle en kwalitatieve toekomst voor de parochiekerken, wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met inzichten, ervaringen en resultaten. Ontwerpers en opdrachtgevers presenteren hun concrete toekomstvisie voor de her- of nevenbestemming van hun parochiekerk. Zowel bibliotheken en kinderopvang als polyvalente ruimtes, kantoren en diensten, columbariumkerk, een overdekte marktplek of dorpsplein, onderdak voor academies of muziekgroepen, of gewoon stille ruimtes enzovoort, komen hierbij in beeld. Lees hier meer.

Navigatie