Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Anciënniteit, dienstactiviteit, actieve dienst: de finesses van het ambtenarenjargon
Naar aanleiding van de invoering van het recht op onbetaald verlof vroegen nogal wat besturen verduidelijking bij de begrippen 'dienstactiviteit', 'actieve dienst' en de diverse anciënniteiten. Als die termen ook voor u enigszins Chinees klinken hebt u misschien baat bij het overzicht en schema dat we opmaakten.  Dan zal u nooit meer dienstactiviteit zeggen als u eigenlijk actieve dienst bedoelt.

Navigatie