Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Amper sociale fraude bij OCMW's


Persbericht: Amper sociale fraude bij OCMW’s

In minder dan 5 % van de dossiers van financiële hulpverlening bij de OCMW’s worden misbruiken vastgesteld. Dat is veel minder dan in het algemeen wordt aangenomen. Dit lage cijfer is in hoofdzaak te danken aan het doorgedreven sociaal onderzoek dat maatschappelijk werkers voeren, waarbij huisbezoeken en de raadpleging van digitale informatiestromen centraal staan. Toch wensen de OCMW’s nog meer ruimte voor sociaal onderzoek. Dit kan door te investeren in personeel en door digitale informatiestromen waaronder een bankenregister meer uit te bouwen. Dit blijkt uit een studie rond sociale fraude bij OCMW’s die PwC in opdracht van staatssecretaris Maggie De Block uitvoerde. (1)


Minder dan 5%

In minder dan 5 % van de OCMW-dossiers worden misbruiken vastgesteld. Het gaat dan om dossiers waarbij de maatschappelijk werker vaststelt dat wat de cliënt beweert, niet overeenstemt met de feiten. Dat is veel minder dan in het algemeen wordt aangenomen. “De huidige perceptie dat OCMW-cliënten leugenaars en profiteurs zijn, wordt hiermee onderuit gehaald. Op een paar na gaat het om mensen die bijzonder kwetsbaar zijn en waarvan na onderzoek blijkt dat ze wel degelijk beantwoorden aan de voorwaarden voor financiële steun,” zegt Nathalie Debast van de VVSG.

Sociaal onderzoek
Het lage cijfer is in hoofdzaak te danken aan het doorgedreven sociaal onderzoek dat maatschappelijk werkers voeren. Zo gaan 90% van de OCMW’s bijna altijd op huisbezoek, doorgaans vooraleer ze steun toekennen. “Iedere gemeente heeft een OCMW, dicht bij de mensen waardoor ze ook makkelijk huisbezoeken kunnen afleggen,“ zegt de VVSG. Huisbezoeken zijn bijzonder waardevol: “Men ontmoet de cliënt in zijn eigen omgeving, men ziet de leefomstandigheden en bouwt wederzijds vertrouwen op. Zo krijgt men een erg goed beeld van de sociale situatie van de cliënt,” bevestigt Dirk De Vos, diensthoofd sociale dienst in Kortrijk.    

Daarnaast halen de OCMW’s ook veel informatie uit de digitale stromen, in hoofdzaak uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. In een oogopslag zien de OCMW’s of een hulpvrager aan het werk is of al een andere uitkering heeft. “Maar we kunnen zo ook nagaan of iemand wel degelijk bepaalde rechten krijgt waar hij of zij voor in aanmerking komt. Dikwijls vinden de mensen de weg niet naar uitkeringen of tussenkomsten waarop ze nochtans recht hebben. Indien dit zo is, brengen we dat in orde.” zegt Karine Lycops, directeur sociale dienst van het OCMW in Genk.  

Meer mogelijkheden
De studie bevestigt dat de beste aanpak van mogelijk misbruik een doorgedreven sociaal onderzoek is. Toch is het erg arbeidsintensief en willen de OCMW’s hier nog meer in kunnen investeren. Nu gaan ze doorgaans één keer per jaar op huisbezoek bij een cliënt; dat zou meer mogen zijn. Dit vergt echter extra personeelsondersteuning. Ook de digitale informatiestromen moeten nog meer uitgebouwd worden. Zo zou ook het bankenregister er eindelijk moeten komen. Dat moet toelaten dat het OCMW weet bij welke bank iemand een rekening heeft. Nu zijn ze aangewezen op de good will van hulpvragers of van banken zelf die hen dit meedelen nadat ze hen allemaal apart aanschrijven,” zegt de VVSG.  


Meer info:
Nathalie Debast, stafmedewerker armoedebeleid VVSG
GSM: 0497/318077

 

___________________________________ 

(1)  Studie verschijnt binnenkort op www.mi-is.be; de VVSG zat in de begeleidingscommissie

Navigatie