Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot en met 30 maart:projecten AMIF Integratiepact ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect
Deze oproep van Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doelstelling om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Concreet willen we via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk organisaties stimuleren om acties te nemen die discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst bestrijden en wederzijds respect bevorderen. De projecten bevatten concrete, zichtbare acties en fungeren zo als katalysator voor een brede maatschappelijke beweging rond de thematiek.
Deze oproep richt zich naar alle publieke en private actoren met rechtspersoonlijkheid. De oproep vereist een partnerschap dat aantoonbare goede praktijkervaring heeft met methodieken om discriminatie en racisme aan te pakken en gedragsverandering te realiseren en dat over expertise beschikt in het werken met de AMIF-doelgroep. Van de projectindieners wordt verwacht dat ze een partnerschap vormen. Het partnerschap moet zelf minimaal 25% financiering inbrengen (publieke cofinanciering of private financiering).  Meer Info
• Op 16 januari 2018 organiseert het ESF-Agentschap een technische toelichting. Meer info en inschrijving.
• Op 22 januari 2018 organiseert de vzw Integratiepact een dag ‘Aan de slag’ ter ondersteuning van de inhoudelijke uitwerking van de projecten. Meer Info en inschrijving

Navigatie