Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Alle algemeen en financieel directeurs in Pinakes, de overheidsdatabank
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er uiterlijk sinds 1 augustus in alle Vlaamse gemeenten een algemeen en financieel directeur is. Ze komen in de plaats van de vroegere secretarissen en financieel beheerders en bedienen vanuit de gemeente ook telkens het OCMW.

Alle algemeen en financieel directeurs vindt u vandaag in Pinakes, de overheidsdatabank die de VVSG gebruikt in haar communicatie naar de lokale besturen. Opgelet, in sommige gemeenten wordt het mandaat van algemeen of financieel directeur momenteel waargenomen en treedt de effectieve titularis pas de komende weken of maanden aan. Op nog andere plaatsen zal de nieuwe gemeenteraad vanaf januari 2019 de aanstelling regelen. Hou er ook rekening mee dat sommige gemeenten nog werken met een gewestelijke ontvanger in plaats van een financieel directeur.

Pinakes stelt de lijsten van algemeen en financieel directeurs ter beschikking van onze leden. U vindt de algemeen en financieel directeurs ook terug in de databank van Pinakes, in de rubriek 'Lokale overheden', organisatietype 'Gemeentebestuur' of 'OCMW-bestuur', functie 'Algemeen directeur' of 'Financieel directeur'.

Aarzel niet om bij eventuele vragen Pinakes rechtstreeks te contacteren via info@pinakes.be

Navigatie