Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Algemene Vergadering VVSG op 14 juni in Brussel

 

De VVSG nodigt u van harte uit op haar algemene vergadering op donderdag 14 juni 2018.

 

Waar en wanneer

donderdag 14 juni 2018, van 09:30 tot 14:00 uur
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS)
Arduinkaai 7, 1000 Brussel > bereikbaarheid

 

Agenda

09u30: ontvangst

10u00:  DEEL 1 statutaire algemene vergadering  VVSG vzw

  • Wim Dries, voorzitter VVSG
  • Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers
  • Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2017
  • Aanstelling van André Clybouw tot commissaris-revisor voor de periode juni 2018 tot juni 2021
  • Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2017 en verslag van de commissaris-revisor
  • Kwijting aan de bestuurders
  • Kwijting aan de commissaris-revisor

 

11u00: DEEL 2 keuze uit volgende deelsessies

 

12u30: Uitreiking van de ZiA-awards (Zorg in Actie)

13u00: Netwerkmoment: receptie met broodjes

14u00: Einde

 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be. of mail naar nathalie.deherdt@vvsg.be
Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met vrijdag 8 juni 2018.
De algemene vergaderingen van onze afdeling OCMW's en van OVSG vzw vinden gelijktijdig en op dezelfde locatie plaats.

De deelname is gratis.

Navigatie