Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Agentschap Integratie en Inburgering: kwaliteit dienstverlening behouden
​De herstructurering van het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) maakt veel lokale besturen en hun medewerkers bezorgd over de toekomstige dienstverlening van het AgII.  Via de ‘Samenwerkingsovereenkomst’, die de VVSG met het AgII heeft afgesloten voor de periode 2016-2019, zal de VVSG erover waken dat de dienstverlening van het AgII voor de lokale besturen laagdrempelig, kwaliteitsvol en resultaatsgericht blijft. Ook zal de VVSG samen met het AgII in 2018 werk maken van een modelovereenkomst tussen het AgII en elk lokaal bestuur.
De VVSG is alvast blij dat ook minister Homans vorige woensdag 17 januari in de plenaire zitting het Vlaams parlement verzekerde dat lokale organisaties en besturen dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening zullen blijven krijgen.

Navigatie