Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Afvalophaling door gemeenten en intercommunales scoort bij Vlaming
Van alle vormen van openbare voorzieningen blijft de Vlaming het meest te spreken over de afvalophaling. Dat blijkt uit het jaarlijkse VRIND-rapport, waarmee de Vlaamse overheid de effecten van het beleid in kaart brengt en opvolgt.

Eén van de elementen waar men naar kijkt is de tevredenheid van de Vlaming over diverse publieke voorzieningen. Cultuur en gezondheidsinfrastructuur halen daar bijvoorbeeld een hoge score, maar de Vlaming blijkt nog het meest te spreken over de voorzieningen voor huisvuilinzameling – een dienstverlening waar gemeenten en afvalintercommunales voor instaan. De milieuresultaten van die aanpak mogen gezien worden. Wat selectieve inzameling en recyclage betreft, behoort Vlaanderen al jarenlang tot de wereldtop. Tegelijk is 89% van de Vlamingen tevreden over de daarbij horende dienstverlening. Afvalbeheer komt misschien net daarom ook niet naar voor als een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar het is wel duidelijk dat lokale besturen met hun afvalinzameling een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van de Vlaming. Tot grote tevredenheid, zo blijkt.

christof.delatter@vvsg.be

Navigatie