Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Afbakening eerstelijnszones zorg: transitiecoaches aangesteld
​Op 7 juli verscheen de oproep tot afbakening van eerstelijnszones. Deze oproep kadert in de hervorming van het eerstelijnslandschap, zoals eerder dit jaar voorgesteld door minister Vandeurzen op de eerstelijnsconferentie. In de omzendbrief die hierover bezorgd werd aan colleges van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de OCMW-raad, werd de aanstelling van transitiecoaches aangekondigd. Sinds 1 november zijn een aantal transitiecoaches van start, en vanaf januari 2018 zullen de voorziene 5 VTE volledig ingezet kunnen worden over heel Vlaanderen.

De transitiecoaches hebben de belangrijke opdracht om de lokale besturen, de zorgaanbieders en de zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen bij te staan in de realisatie van een duurzame hervorming van het eerstelijnslandschap. In de komende maanden, tot 31 december 2017, zullen de transitiecoaches prioritair de consensusvorming rond de afbakening van de eerstelijnszone ondersteunen en begeleiden. Lokale besturen of andere initiatiefnemers in de eerste lijn die problemen ondervinden om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, verduidelijking willen, of nog veel vragen hebben bij de vorming van een eerstelijnszone, kunnen beroep doen op zo'n transitiecoach. Let wel: de coaches hebben een begeleidingsopdracht, ze zullen het werk niet overnemen. In 2018 kunnen de transitiecoaches dan het veranderingstraject inhoudelijk verder uitdiepen en begeleiden, samen met alle betrokken partners in de zone. Ook het overleg over het doel en de oprichting van een eerstelijnszone en de installatie van de Zorgraad behoort tot de opdracht van de transitiecoaches.

Contact opnemen met een transitiecoach kan enkel per mail via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be. Gelieve de vraag- of probleemstelling duidelijk te omschrijven en een contactpersoon te vermelden. Zodra de opdracht toegewezen is aan een transitiecoach, zal die zo snel mogelijk contact opnemen.

 

Heb je vanuit het lokaal bestuur nog andere vragen over de hervorming van het eerstelijnslandschap? Dan kan je hiervoor ook terecht op het algemene mailadres eerstelijn@vvsg.be. Op de VVSG-website vind je nog meer achtergrondinformatie over de hervorming van het eerstelijnslandschap.

Navigatie