Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Achtste oproep brownfieldconvenanten
Via het Decreet van 30 maart 2017 betreffende de brownfieldconvenanten wil de Vlaamse Regering de herontwikkeling van brownfields stimuleren en faciliteren. Brownfieldprojecten kunnen bijdragen tot de herwaardering van de omgeving en beperken het aansnijden van de open ruimte.

Deze achtste oproep brownfieldconvenanten zoekt aansluiting bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Naargelang de ligging van het brownfieldproject komen projecten in aanmerking die in meer of mindere mate inzetten op het verhogen van het ruimtelijk rendement en het intensiveren van ruimtegebruik. Daarnaast worden ook mogelijkheden geboden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen .

Via onderhandelingen die leiden tot een convenant worden publieke en private actoren die betrokken zijn bij een brownfieldproject samengebracht. Voor het gemeentebestuur is een belangrijke rol weggelegd in het gehele proces: zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van een brownfieldconvenant en –project.

In tegenstelling tot de vorige oproepen met een beperkte indieningsperiode, kan nu permanent ingediend worden (tot en met vrijdag 14 december 2018.. Dit geeft de projectindieners voldoende tijd om hun dossiers voor te bereiden.

Alle informatie over de indienings- en beoordelingscriteria, het aanvraagformulier, het wettelijk kader,… vindt u op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten

Navigatie