Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Bedragen tegemoetkoming personen met handicap aangepast
Sinds 1 september zijn de maximumbedragen van de uitkeringen voor personen met een handicap verhoogd tot boven het leefloon. Voor de categorieën A, B en C gaat het respectievelijk om volgende nieuwe maximumbedragen: 7143,93 euro, 10.715,90 euro en 14.287,86 euro. Op 1 juni 2017 kwam er al een verhoging door de index, maar die was niet voldoende. Aangezien de maximumbedragen in de voorbije twee jaar onder de drempel van het leefloon zijn gebleven, zal een aantal mensen door de verhoging nu niet meer aangewezen zijn op een opleg leefloon. De VVSG had er meermaals bij de bevoegde minister en de federale regering op aangedrongen om dit probleem aan te pakken en de bedragen te verhogen tot boven het leefloon. 

Ook voor de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn de bedragen gewijzigd.

Meer info.

Navigatie