Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 21 februari: aan de slag met het decreet lokaal bestuur - extra sessies
Het decreet lokaal bestuur krijgt definitief vorm en vanaf 2019 verandert het lokale bestuurlijke landschap grondig. Met de VVSG organiseren we op zes plaatsen in Vlaanderen seminaries waar we inzoomen op de praktische consequenties van het nieuwe decreet. We doen dit in drie verschillende formules, telkens inspelend op vragen van een specifieke doelgroep:

  • voor managementleden en beleidsmedewerkers ontleden we de nieuwe regelgeving tot op het technische niveau, onder het motto 'praktisch aan de slag met het nieuwe decreet' (telkens van 9.30 uur tot 13 uur);
  • voor politici focussen we op consequenties voor de politieke organisatie van het lokaal bestuur en de gewijzigde kieswetgeving (telkens van 18.30 uur tot 20.30 uur);
  • voor colleges is er de mogelijkheid om specifieke vragen over de plaatselijke invoering van het decreet in een adviesgesprek te overleggen (telkens tussen 13 uur en 18 uur); colleges mailen hun vragen en gewenste uurblok voor een adviesgesprek door naar mattie.jacobs@vvsg.be


 

Bekijk de informatie over programma en inschrijving hieronder per plaats en datum:


 

Navigatie