Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aan de slag met de omgevingsanalyse - en de SDG's
Aan de slag met de omgevingsanalyse

Welke zaken neem ik allemaal op in de omgevingsanalyse? Hoe ziet de omgevingsanalyse er best uit? Hoe pak ik zo'n omgevingsanalyse aan? Dat zijn allemaal zaken die een bestuur helemaal zelf kan bepalen. De enige verplichting is dat de omgevingsanalyse een onderdeel moet zijn van de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025. Om u op weg te zetten bundelden de VVSG, Audit Vlaanderen, ABB en de VVP verschillende bouwstenen, randvoorwaarden en nuttige elementen in een document. U vindt er naast methodes om de externe omgevingsanalyse aan te pakken onder andere ook links naar beschikbare algemene informatie in terug, maar ook sectorale aandachtspunten en een leidraad voor beleidsparticipatie. Ook op de VVSG-website vindt u bijkomende informatie waarmee u aan de slag kunt.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de omgevingsanalyse

Wilt u de beleidsplanning aangrijpen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) een prominente plaats te geven in uw gemeente? Deze inspiratienota zet u op weg om de SDG's te integreren in de omgevingsanalyse.

De VVSG doorloopt momenteel een piloottraject met 20 pilootgemeenten over de verankering van de SDG's in het gemeentelijk beleid. Hiertoe is de beleidsplanning essentieel. Onze inspiratienota bevat 5 scenario's om lokale besturen te ondersteunen. De scenario's gaan van een basisintegratie van de SDG's (aftoetsing achteraf) tot het structureren van de omgevingsanalyse volgens de 17 SDG's of de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling. Ook administratieve memoranda worden behandeld.

Kies voor het scenario dat haalbaar is binnen uw gemeente of gebruik ze als bron van inspiratie om uw eigen parcours uit te stippelen. In 2018 werken we verder op andere aspecten van de beleidsplanning, zoals de meerjarenplannen en indicatoren. Meer info vindt u hier.

ben.gilot@vvsg.be en hanne.albers@vvsg.be

Navigatie