Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep tot en met 16 maart: projecten Asiel en Migratiefonds Actief en gedeeld burgerschap
Deze oproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doelstelling om actief en gedeeld burgerschap bij 'derdelanders', d.w.z. personen zonder EU+-nationaliteit die legaal in België verblijven of in procedure zitten om legaal statuut te verkrijgen  te versterken. De oproep ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten waarbij derdelanders samen met andere burgers lokale uitdagingen bespreken en strategieën ontwikkelen om deze aan te pakken. De oproep richt zich specifiek tot samenwerkingsverbanden tussen een lokaal bestuur (individueel of een intergemeentelijke samenwerking) en een actor die aantoonbare praktijkervaring heeft rond het bevorderen van beleidsparticipatie bij moeilijk te bereiken groepen en het stimuleren van burgerzin. Samenwerking met zelforganisaties of andere organisaties die de AMIF-doelgroep vertegenwoordigen wordt sterk aangemoedigd. Meer info.Het ESF-Agentschap organiseert op 16 januari een infosessie plaats in Brussel. Meer info & inschrijvingen

Navigatie