Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Onderzoek Gezinsbond: 7 op 10 ouders vinden zoektocht naar vakantieopvang stresserend
​De Gezinsbond hield een bevraging bij zo'n 1.400 Vlaamse en Brusselse ouders met minstens één kind tussen de 2,5 jaar en 14 jaar over hoe zij de regeling van de vakantieopvang ervaren. Daaruit blijkt dat 9 op de 10 ouders regelmatig beroep doet op vakantieopvang. Bij 7 op 10 zorgt dat voor heel wat stress. En zonder de grootouders lukt het echt niet.

Top vijf van de frustraties bij ouders zijn: de onzekerheid over een plaats, te krappe openingsuren, te hoge prijzen, weinig flexibiliteit bij de aanbieders en te weinig kwaliteit.

De Gezinsbond vraagt onder andere dat:  

- het Vlaams parlement werk maakt van het decreet opvang en vrije tijd van schoolkinderen;

- in eenzelfde regio er binnen dezelfde periode een aanbod zou moeten zijn voor verschillende leeftijden, zodat ouders al hun kinderen gelijktijdig kunnen inschrijven en het brengen en halen ook praktisch kunnen combineren;

- ouders duidelijk op voorhand een duidelijk gebundeld overzicht krijgen van het volledig aanbod in een regio;

- de inschrijvingsperiode rekening houdt met ouders die hun verlof niet lang op voorhand kennen. Dat kan bijvoorbeeld door plaatsen te reserveren voor die groep of door kosteloos annuleren tot op zekere hoogte mogelijk te maken.

Meer lezen kan op de website van Gezinsbond.

 CD&V lanceerde op 10 juni 2017 (Gezinsdag) een klavertje vier als oplossing voor het "probleem" van de vakantieopvang. Dit klavertje met vier oplossingen om de stress die de opvang van kinderen tijdens de vakantie met zich meebrengt bestaat uit: flexibilisering van het ouderschapsverlof, het nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang, de buurtschool en het waarderen van ouders die zelf samen kinderopvang organiseren.

Voor de VVSG is het vooral uitkijken naar het decreet opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen, waardoor de middelen die nu vanuit Welzijn naar buitenschoolse kinderopvang gaan naar de lokale overheden kunnen gaan. Gecombineerd met een financieel groeipad.  

Navigatie