Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

6 - 31 mei 2019: Tweede proefperiode ‘Paraat voor de Schoolstraat’
Na de succesvolle eerste proefperiode komt er een tweede proefperiode 'Paraat voor de Schoolstraat', die loopt van 6 mei tot 31 mei 2019.

 

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten. In overleg met de gemeente/stad en de school kan dit een ander tijdskader zijn. De straat blijft uiteraard steeds toegankelijk voor hulpdiensten. De straat is toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan.

Het concept 'schoolstraat' staat sinds 20 oktober 2018 in de wegcode. De huidige wet houdt in een aantal gevallen echter geen rekening met de toepassing van de reeds bestaande schoolstraat waar bewoners en garagehouders geen toegang hebben. Het wel toelaten van gemotoriseerd verkeer kan de goede werking van een schoolstraat ondermijnen. Er is daarom een wetswijziging in voorbereiding, die wellicht voor Pasen zal afgerond zijn.

 

Een evaluatie van de eerste periode leverde alvast positieve resultaten op. 9 op de 10 deelnemende scholen deed mee om de veiligheid aan de schoolpoort te verbeteren. Iets meer dan de helft gaf ook aan dat duurzaamheid belangrijk is en benadrukt de betere luchtkwaliteit.

 

Er zijn nog infosessies in

  • 20/02/2019 – Brugge 
  • 27/02/2019 – Sint-Amandsberg
  • 20/03/2019 – Mechelen

Meer informatie vindt u op https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/

​​

Navigatie