Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

25 september: studiedag activering en verweving bedrijfslocaties
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten nodigen u van harte uit op een studiedag over het activeren en verweven van bedrijfslocaties. Deze studiedag vindt plaats op maandag 25 september 2017 in Antwerpen.

Een bedrijfshuisvestingsbeleid is veel meer dan het ontwikkelen van een bedrijventerrein. Ondernemingen worden alsmaar diverser en dus evolueren ook hun huisvestingsvragen. Tegelijkertijd dwingen maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen gemeenten om volop in te zetten op verduurzaming, intensiever ruimtegebruik, hergebruik en verweving in woonomgevingen, …

Steeds meer gemeenten evolueren hierdoor van een veeleer beperkte taakstelling naar een actievere rol. Dat vereist een goed zicht op vraag en aanbod, een geïntegreerde dienstverlening en een proactieve houding om geschikte ruimte voor bedrijvigheid te creëren.

Om uw gemeente, groot of klein, te ondersteunen en te inspireren, organiseren we deze studiedag. We willen u laten kennismaken met innovatieve werkwijzen en instrumenten die elders al worden ingezet. De focus ligt daarbij op de onderbouwing van de economische ruimtebehoefte, het activeren van bedrijfslocaties en het verweven van bedrijvigheid in een gemengde omgeving.

Laat u – als burgemeester, schepen of ambtenaar economie of ruimtelijke ordening –inspireren. Zodat uw gemeente ook op het vlak van bedrijfshuisvesting ambitieus aan de slag kan!

Alle informatie vindt u terug in deze uitnodiging: programma, praktische informatie en het inschrijvingsformulierU kan inschrijven tot 18 september.

We hopen u van harte te mogen ontmoeten in Antwerpen!

Navigatie