Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 14 maart: arbeids(tijd)wet en onregelmatige prestaties
​'Flexibel werken en onregelmatige prestaties' is een belangrijk thema binnen onze sector. Enerzijds omdat steeds meer diensten een aanbod 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen uitbouwen. Anderzijds omdat medewerkers deeltijds werken of hun uurrooster willen aanpassen aan hun privésituatie.

Tijdens deze infosessie geven we je zicht op de inhoud van de arbeids(tijd)wet, de arbeidstijdregeling of rechtspositieregeling. Je leert om te gaan met de organisatie van arbeidstijd (overuren, inhaalrust, rusttijden en pauzes,..), in toepassing van zowel de Arbeidstijdwet als de Arbeidswet. We bekijken de mogelijkheden binnen de rechtpositieregeling. Uiteraard maken we voldoende tijd vrij om in te gaan op de vragen uit de groep.

Brussel, 14 maart 2019

Navigatie