Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leuven, 2 april: wie zal dat betalen? Borgstelling en tussenkomst bij bewoners woonzorgcentrum
OCMW’s komen tussen in de kosten van het verblijf in het woonzorgcentrum wanneer de eigen middelen van de bewoner ontoereikend zijn. Ook stellen meer en meer kandidaat-bewoners de vraag aan het OCMW om borg te staan voor hun verblijf in het woonzorgcentrum.

Het wettelijk kader van deze borgstellingen en tussenkomsten is geregeld in de OCMW-wet en in een aantal uitvoeringsbesluiten. Er blijft daarnaast echter nog heel wat speelruimte voor het OCMW om zelf de procedure en de specifieke modaliteiten te bepalen.

Tijdens deze vorming bekijken we het wettelijke kader van de borgstelling door het OCMW en van de tussenkomst van het OCMW in de facturen van het woonzorgcentrum.

De vorming is bedoeld voor:

◾Financieel beheerder van het OCMW
◾Maatschappelijk werkers sociale dienst OCMW
◾Andere medewerkers van het OCMW, woonzorgcentrum, thuiszorgdienst die tussenkomstenen in de facturen van het woonzorgcentrum behandelen

Leuven, 2 april 2019

Navigatie