Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod 2019: sociaal beleid
​​Via dit e-zine blijf je steeds op de hoogte van de nieuwe opleidingen en studiedagen. De VVSG vindt het immers uitermate belangrijk om besturen te informeren en ondersteunen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

 

Werking & organisatie

Infosessies: Samen sterk voor een Lokaal Sociaal Beleid

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en VVSG nodigen de nieuwe bestuursploegen uit voor een verfrissende kijk op lokaal sociaal beleid. De minister stelt zijn beleidsprioriteiten voor en lokale beleidsmakers tonen hoe ze deze in de praktijk vertalen.

voor wie: burgemeester en schepenen bevoegd voor sociaal beleid, algemeen directeur en beleidsmedewerkers bevoegd voor sociaal beleid
waar: Malle, Brussel, Brugge, Gent en Genk

 

Opleiding: Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan

Hoe maak je het lokaal sociaal beleid slagkrachtiger in de nieuwe meerjarenplanning? Je zit in de laatste rechte lijn om de meerjarenplanning 2020-2025 uit te tekenen. Tijdens deze eendaagse opleiding krijg je instrumenten aangereikt om lokaal sociaal beleid in je meerjarenplan te integreren. Je trekt lessen uit de vorige beleidscyclus. Doordat gemeente en OCMW geïntegreerd is, wordt het des te belangrijker in te zetten op een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Voor wie: verantwoordelijken lokaal sociaal beleid, leden van het managementteam betrokken bij lokaal sociaal beleid, algemene directeurs, schepen bevoegd voor sociaal beleid, burgemeester

Waar: Gent, Mechelen, Brugge, Leuven en Hasselt

 

Vorming: Samenwerken, verzelfstandigen, privatiseren, … van zorgdiensten: hoe beslis je dat?

Deze vorming is alleen een must voor diegenen die een dergelijke beslissing weloverwogen en rekening houdend met alle argumenten willen nemen. Wie alleen maar een idee fixe wil doordrukken, zal het onaangenaam vinden geconfronteerd te worden met sommige neveneffecten van zijn idee.

Bekijk dit filmpje omdat beelden soms meer zeggen dan woorden. Voeg jij deze zin nog toe aan het mailtje?

Waar: Leuven

 

Studiedag: Het sociaal werk en de GDPR: welke verbindingen

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – GDPR) in werking getreden. Dat is niemand ontgaan. Maar welke verbindingen kunnen er gelegd worden met het sociaal werk en de werking van een sociale dienst? Dat komt, in diverse aspecten, aan bod tijdens deze studiedag georganiseerd door de VVSG, te samen met de Federaties van de OCMW’s in Wallonië en Brussel.
Waar: Brussel

 

Sociale Dienstverlening: vormingen voor maatschappelijk werkers - voorjaar 2019

Welk OCMW is bevoegd?

De wet van 2 april '65 bepaalt welk OCMW bevoegd is voor een cliënt en wie de kosten van de OCMW-steun moet dragen. De wet is niet nieuw, maar blijft actueel in de dagelijkse werking van het OCMW, waardoor hij noodzakelijke basiskennis voor elke maatschappelijk werker binnen de Sociale Dienst is.

In deze vorming worden alle belangrijke begrippen verduidelijkt. Vervolgens worden, aan de hand van reële praktijkvoorbeelden, de hoofdregel en de uitzonderingen stap voor stap ontdekt met en door de deelnemers.

Waar: Aalst en Antwerpen

 

Lerend Netwerk Activering

Met deze opleiding werken we op maat aan een kritisch reflectieproces en visievorming met oog op het uitbouwen van een welzijnsgerichte activeringsbeleid. Het lesmateriaal is afgeleid uit wetenschappelijk onderzoek en een ruime beleids-en praktijkervaring. We bieden de deelnemer stof tot nadenken, allerlei tips en tricks om bekende en minder bekende valkuilen te omzeilen.

Waar: Hasselt

 

Werken met cliënten met psychische of psychiatrische problematiek op de Sociale Dienst

Praktische handvatten voor maatschappelijk werkers

In deze vorming krijg je een zicht op de leefwereld van de cliënt waardoor zijn of haar gedrag meer begrijpbaar wordt. De vorming biedt inzicht in enkele psychiatrische problematieken en biedt veel concrete handvatten, tips & tricks om zowel de cliënt adequaat te begeleiden.

Waar: Brugge en Leuven

 

Vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers

In deze vorming loodsen de ervaren begeleiders jou in vier dagen door het doolhof van de vreemdelingenwetgeving. Tijdens deze vorming verwerf je de basiskennis die je als maatschappelijk werker in een OCMW of LOI nodig hebt in het werken met vreemdelingen.

Waar: Brugge

Navigatie