Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod: organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg
​​​​

Bent u op zoek naar vorming rond Organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid? Hierbij een greep uit ons vormingsaanbod.


 


 


 

  Organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid  


 

Leernetwerk organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Vijf sleutels om succesvol te veranderen

Procesmanagement​

Basisopleiding Projectmanagement

ROP  Assistentiewoningen

Opleiding voor beginnende woonassistenten van een groep assistentiewoningen (GAW)

ROP Dagverzorgingscentra

Opleiding voor beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra

ROP Wonen en Leven in het WZC

TOP Ethisch beslissingen nemen in de zorg

Integer handelen in de zorg: de juiste keuze maken in moeilijke situaties (volzet)

Netwerkatelier: Hoe samenwerking in goede banen leiden

Lean in welzijnsvoorzieningen

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan​ (volzet)​


 


 

 

Leernetwerk organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Actief leer-, werk- en uitwisselplatform voor iedereen die bezig is rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Waar en wanneer
Deze opleiding organiseren wij op verschillende locaties nl.
Gent, start 18 april 2018
Hasselt, start 25 april 2018
Leuven, start 20 april 2018

Lees het programma en schrijf u in.

 

 

Vijf sleutels om succesvol te veranderen

De integratie gemeente - OCMW trekt veranderingen op gang die raken aan elke vezel van beide organisaties en die bestuurders en beleidsmedewerkers uitdagen in hun management- en leiderschapskwaliteiten. Staat u mee aan het roer van dit traject? Bent u enthousiast en wilt u uw hele organisatie meenemen in die dynamiek? Wenst u een succesverhaal te maken van de versterkte samenwerking? Ja, maar hoe?

Waar en wanneer
Wij organiseren deze opleiding op 2 locaties nl.
Leuven , start 3 mei 2018
Gent, start 11 september 2018

Lees het programma en schrijf u in.

 

Procesmanagement

Deze opleiding introduceert u in de principes van procesmanagement en procesgericht denken. U maakt kennis met een laagdrempelige methodiek en handige tools om uw werkprocessen in kaart te brengen en op een doordachte manier te verbeteren.

Waar en wanneer
Deze opleiding organiseren wij op volgende locaties:
Leuven, start 23 mei 2018
Gent, start 12 september 2018 

Lees het programma en schrijf u in.

 

Basisopleiding Projectmanagement

Via deze opleiding kruigt u de methodiek van projectmatig werken onder de knie.

Projectmatig werken is een aanpak om, binnen een afgesproken termijn en binnen de overeengekomen budgettaire grenzen, een vooropgesteld resultaat te bereiken dat beantwoordt aan geëxpliciteerde kwaliteitscriteria. Het is een belangrijk element in het instrumentarium van organisatieontwikkeling. Het beheersen en prioritiseren van parallelle projecten binnen een organisatie is gekend als programmamanagement.

Waar en wanneer

Donderdag 7 en donderdag 14 juni in Brussel, Aromagebouw; zaal Mirre, Vooruitgangstraat, 323 1030 Brussel van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 Lees het programma en schrijf u in.

 

ROP  Assistentiewoningen

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. 

De regionale ondersteuningspunten assistentiewoningen focussen op de actuele veranderingen. U krijgt de kans om samen te bekijken hoe crisishulp, overbruggingshulp, rol van de woonassistent, interne afsprakennota, zelfevaluatie, … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

Dit driedaagse ondersteuningspunt organiseren we op drie verschillende locaties:
Antwerpen, start 27 februari 2018
Gent , start 5 maart 2018
Leuven, start 13 maart 2018

Lees hier het programma en schrijf u in.

 

Opleiding voor beginnende woonassistenten van een groep assistentiewoningen (GAW)

Beginnende woonassistenten zitten met heel wat vragen. Welke wetgeving moet ik volgen? Wat zijn norminterpretaties en waar vind ik die? Waar moet ik aan denken bij de opmaak of de herziening van een interne afsprakennota of een schrijftelijke overeenkomst? Welke wettelijke bepaalde taken heeft een woonassistent? ​

Ook over kwaliteit zijn vaak heel wat zaken onduidelijk. Wat vraagt het kwaliteitsdecreet? Wat zijn de SMK's? Hoe pak je een zelfevaluatie concreet aan? Wat doe je met de resultaten? 

 Lees het programma en schrijf u in.

 

ROP Dagverzorgingscentra

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. De regionale ondersteuningspunten dagverzorgingscentra focussen op de actuele veranderingen. U krijgt de kans om samen te bekijken hoe vervoer, medicatie, praktische organisatie en de afstemming met de thuiszorg … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

Deze opleiding bieden wij op volgende locaties:

Gent, start 8 februari 2018
Leuven, start 1 februari 2018

Lees hier het programma en schrijf u in.

 

 Opleiding voor beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra


Beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra zitten met heel wat vragen. Welke wetgeving moet ik volgen? Wat zijn norminterpretaties en waar vind ik die? Waar moet ik aan denken bij de opmaak of de herziening van een interne afsprakennota of een schrijftelijke overeenkomst? Hoe zit de RIZIV-financiering ineen?

Ook over kwaliteit zijn vaak heel wat zaken onduidelijk. Hoe pak je een zelfevaluatie concreet aan? Wat doe je met de resultaten?  Deze vorming bestaat uit twee dagen. Deze vorming bestaat uit twee dagen. 

Lees hier het programma en schrijf u in.

 

ROP Wonen en Leven in het WZC

De regionale ondersteuningspunten wonen en leven focussen op het stimuleren van een positief woon-en leefklimaat, en het optimaal begeleiden van bewoners in hun leven in het WZC. U krijgt de kans om samen te bekijken op welke manier het takenpakket van uw personeelsleden (o.a de animator) ingevuld kan worden en deelt ervaringen hoe u het woon- en leefklimaat van bewoners kan bevorderen. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. 

Dit ondersteuningspunt organiseren we op twee verschillende locaties:

Leuven, start 29 maart 2018 
Roeselare, start 20 maart 2018

Lees hier het programma en schrijf u in

 

 

TOP Ethisch beslissingen nemen in de zorg

Op het thematisch ondersteuningspunt wordt u met collega's geoefend in het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen, het maken van de juiste keuzes in morele dilemma's.

In WZC komen leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: 'wat is, in deze specifieke situatie, het moreel juiste om te doen?' Wetten, regels, procedures en voorschriften geven immers niet altijd uitsluitsel. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook niet de maatstaf zijn. Vanuit een ethisch kader bespreken op elke bijeenkomst een ethisch dilemma en bekijken we wat hier de ethisch juiste beslissing is. De dilemma's worden door de deelnemers ingebracht.

Dit ondersteuningspunt organiseren we op twee verschillende locaties:

Leuven, start 29 maart 2018 
Roeselare, start 20 maart 2018

Lees het programma en schrijf u in.

 

 

Integer handelen in de zorg: de juiste keuze maken in moeilijke situaties (volzet)

In iedere openbare zorgorganisatie komen bestuur, leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan:

Wat is, in deze specifieke situatie, het juiste om te doen? Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. En hoe moet de ambtelijke organisatie zich precies tot de politiek verhouden? De training integer handelen maakt deelnemers vertrouwd met een instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige vragen uit de praktijk van het werk.

Waar en wanneer

Leuven, Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
Donderdag 15 maart 2018 van 10u (onthaal om 9u30) tot 16u30. 

Lees het programma en schrijf u in.

 

Netwerkatelier: Hoe samenwerking in goede banen leiden

In alle vraagstukken waarin lokale besturen betrokken zijn, is samenwerken met anderen steeds vaker de realiteit:  van duurzaamheid over zorg tot radicalisering; van veiligheid over lokale infrastructuurprojecten tot armoede en sociaal beleid.

Deze nieuwe realiteit vraagt andere competenties, vaardigheden en instrumenten om complexe samenwerking in goede banen te leiden. Om samen betere projecten, dienstverlening en beleid te ontwikkelen en te realiseren.

Waar en wanneer

Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
Opstart vrijdag 9 februari van 9 tot 12.30 uur met aansluitend broodjesmaaltijd

Lees het programma en schrijf u in.

 

Lean in welzijnsvoorzieningen

LEAN is één van de meest succesvolle kwaliteitsverbetertechnieken van de afgelopen decennia. Tijdens deze no-nonsense opleiding leer je de filosofieën en technieken van LEAN kennen en toepassen zodat je verspilling op je dienst of in je organisatie kan terugdringen en de effectiviteit van je personeelsleden en middelen kan vergroten.  Na een korte inleiding "LEAN-denken" krijg je vooral technieken aangereikt om activiteiten die geen waarde toevoegen kan identificeren en aanpakken. Je oefent deze technieken in onder begeleiding van iemand met ook praktijkervaring in zorg- en welzijnsorganisaties.

Deze opleiding organiseren wij op volgende locaties

Gent, start 20 april 2018 
Roeselare, start 28 september 2018​

Lees het programma en schrijf u in.

 

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan

In drie modules verzamelt u de kerncomponenten voor een meerjarenplan 2020 – 2025 dat de ambitie heeft te dienen als een cruciaal sturingsinstrument van uw bestuur.

​Modules kunnen zowel als een geheel traject, dan wel als afzonderlijke module gevolgd worden.​

Module 1 - Een meerjarenplanning met sturingskracht
Module 2 - Handvaten voor uw omgevingsanalyse
Module 3 - Sturen met doelstellingen en actieplanning

 Deze opleiding is volzet.

​ 

Navigatie