Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod 2018: HRM
​​​​​​​​​


​Bent u op zoek naar een opleiding rond HRM? Hierbij een greep uit ons vormingsaanbod.


 

 

Human Resource Management

 

Leernetwerk organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Vijf sleutels om succesvol te veranderen

Procesmanagement

Basisopleiding Projectmanagement

Functionerings-, plannings-, evaluatie- en verzuimgesprekken

Conflict-wijzer: Hoe omgaan met weerstand en conflict

Pensionering: een nieuwe start (residentieel)

Leidinggeven aan een team (residentieel)

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan (volzet)

Intervisie leidinggeven
 

 

Leernetwerk organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Actief leer-, werk- en uitwisselplatform voor iedereen die bezig is rond interne controle, organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement

Waar en wanneer
Deze opleiding organiseren wij op verschillende locaties nl.
Gent, start 18 april 2018
Hasselt, start 25 april 2018
Leuven, start 20 april 2018

Lees het programma en schrijf u in.

 

 

Vijf sleutels om succesvol te veranderen

De integratie gemeente - OCMW trekt veranderingen op gang die raken aan elke vezel van beide organisaties en die bestuurders en beleidsmedewerkers uitdagen in hun management- en leiderschapskwaliteiten. Staat u mee aan het roer van dit traject? Bent u enthousiast en wilt u uw hele organisatie meenemen in die dynamiek? Wenst u een succesverhaal te maken van de versterkte samenwerking? Ja, maar hoe?

Waar en wanneer
Wij organiseren deze opleiding op 2 locaties nl.
Leuven , start 3 mei 2018
Gent, start 11 september 2018

Lees het programma en schrijf u in.

 

Procesmanagement

Deze opleiding introduceert u in de principes van procesmanagement en procesgericht denken. U maakt kennis met een laagdrempelige methodiek en handige tools om uw werkprocessen in kaart te brengen en op een doordachte manier te verbeteren.

Waar en wanneer
Deze opleiding organiseren wij op volgende locaties:
Leuven, start 23 mei 2018
Gent, start 12 september 2018 

Lees het programma en schrijf u in.

 

Basisopleiding Projectmanagement

Via deze opleiding kruigt u de methodiek van projectmatig werken onder de knie.

Projectmatig werken is een aanpak om, binnen een afgesproken termijn en binnen de overeengekomen budgettaire grenzen, een vooropgesteld resultaat te bereiken dat beantwoordt aan geëxpliciteerde kwaliteitscriteria. Het is een belangrijk element in het instrumentarium van organisatieontwikkeling. Het beheersen en prioritiseren van parallelle projecten binnen een organisatie is gekend als programmamanagement.

Waar en wanneer

Donderdag 7 en donderdag 14 juni in Brussel, Aromagebouw; zaal Mirre, Vooruitgangstraat, 323 1030 Brussel van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 Lees het programma en schrijf u in.

 

Functionerings-, plannings-, evaluatiegesprekken

In deze training krijgt u als leidinggevende inzicht in verschillende soorten gesprekken. Na afloop zal u een aantal essentiële vaardigheden verworven hebben om deze gesprekken op een goede manier te voeren. 

Waar en wanneer

Wij organiseren deze opleiding op 2 locaties nl.
Leuven, start 16 april 2018
Gent, start 4 oktober 2018

Lees het programma  en schrijf u nu in.

 

Conflict-wijzer: Hoe omgaan met weerstand en conflict

Deze workshop biedt u handvaten om op een constructieve manier om te gaan met weerstand en conflict in uw team. Een beeld hebben van wanneer "externe" hulp in de vorm van bemiddeling of arbitrage moet ingeroepen worden.

Waar en wanneer

Gent : Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
Donderdag 26 april 2018 van 9u30 (9u onthaal) tot 16u30.

Lees het programma  en schrijf u nu in.

 

 

Pensionering: een nieuwe start (residentieel)

De cursus gaat in op uw informatievragen. We doen hiervoor beroep op deskundigen: een advocaat, een arts,... Anderzijds focust de cursus ook op de beleving van de pensioentijd. Aangepaste methodieken ondersteunen de deelnemers om samen na te denken over een aantal cruciale aspecten. Deze training vormt een sterke basis voor wie op een bewuste manier de 'pensioentijd' wil beleven en zinvol invullen.

We hebben gekozen voor de residentiële formule omdat deze naar resultaat en omwille van het proces het hoogste scoort bij onze deelnemers.

Waar en wanneer
Vakantiecentrum Ter Helme, Kinderlaan 49-51, 8670 Oostduinkerke
Wij organiseerden deze cursus in april en tevens in oktober.

Lees het programma  en schrijf u nu in.

 

Leidinggeven aan een team (residentieel)

Een team leiden is tegelijk boeiend en spannend.. In deze opleiding verwerf je inzichten en handvaten om de dagelijkse samenwerking, met en tussen je medewerkers, nog productiever en constructiever te maken. We zoemen in eerste instantie in op hoe je van verschillen tussen medewerkers een kracht kan maken.

Wanneer en waar
van maandag 15 oktober om 19u30 tot woensdag 17 oktober 2018 tot 16u.
Vakantiecentrum Ter Helme, Kinderlaan 49-51, 8670 Oostduinkerke

Lees het programma  en schrijf u nu in.

 

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan

In drie modules verzamelt u de kerncomponenten voor een meerjarenplan 2020 – 2025 dat de ambitie heeft te dienen als een cruciaal sturingsinstrument van uw bestuur.

​Modules kunnen zowel als een geheel traject, dan wel als afzonderlijke module gevolgd worden.​

Module 1 - Een meerjarenplanning met sturingskracht
Module 2 - Handvaten voor uw omgevingsanalyse
Module 3 - Sturen met doelstellingen en actieplanning

 Deze opleiding is volzet.

 

Intervisie leidinggeven

Enkele jaren geleden volgde je de cursus "coachend leiderschap" of "leiden van een team". De bedoeling van deze tweedaagse intervisie rond "leidinggeven" is om na een korte opfrissing van de gehanteerde modellen elkeen de kans te geven om een eigen (vooraf) ingebrachte case te laten bespreken. Een leuk neveneffect is misschien dat deze nieuw samengestelde groep als klankbord kan fungeren voor de deelnemers.

Wanneer en waar
Van donderdag 18 oktober 2018 om 10.30u. tot vrijdag 19 oktober 2018 tot 17.00u.
Vakantiecentrum Ter Helme, Kinderlaan 49-51, 8670 Oostduinkerke > routebeschrijving

Lees het programma  en schrijf u nu in.


 

Navigatie