Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 3 december: infosessie Lokaal Loket Kinderopvang
​Een belangrijk stap in het realiseren van toegankelijke kinderopvang is het oprichten van een lokaal loket kinderopvang in elke gemeente. Het decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby's en peuters bevatte al het kader voor de oprichting van lokale loketten kinderopvang. Met de principiële goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang op 20 juli 2018, kunnen deze lokale loketten nu ook een subsidie krijgen. Lokale loketten kunnen de zoektocht van gezinnen naar kinderopvang vergemakkelijken en zo de kinderopvang toegankelijker maken.

Vorm geven aan een lokaal loket kinderopvang is maatwerk. Voor de VVSG is het organiseren ervan een typische opdracht voor een lokaal bestuur. Daarom organiseert VVSG-Steunpunt Kinderopvang, in samenwerking met Kind en Gezin, een boeiende infosessie over het lokaal loket kinderopvang en de subsidieaanvraag in elke Vlaamse provincie. Tijdens deze infosessies gaan we dieper in op het lokaal loket kinderopvang en de subsidieaanvraag, met de nodige ruimte voor uitwisseling.

Navigatie