Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 23 november: toelichting omzetting flexibele groepsopvang
Op 1 januari 2019 worden de huidige subsidies voor flexibele opvang (subsidie flexibele urenpakketten, subsidie flexibele groepsopvang en subsidie aan flexibele opvangpool in kader van gemandateerde voorzieningen) omgezet naar een nieuw subsidiesysteem, met een subsidie voor ruimere openingsmomenten en een subsidie voor dringende kinderopvang. Dit nieuw systeem houdt niet alleen een nieuwe financiering in, maar heeft ook gevolgen voor de concrete werking van de (flexibele) kinderopvang.

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang organiseert daarom een gratis informatie – en uitwisselingssessie, waarin we het nieuwe systeem inhoudelijk toelichten, uitleggen hoe je je subsidies optimaal kan omzetten, een opsomming geven van factoren waar je rekening mee moet houden bij de omzetting (bv. personeel) en ruimte vrijhouden om jullie concrete vragen te beantwoorden.

Brussel, vrijdag 23 november 2018

Navigatie