Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 22 september: trends en activiteiten in dagverzorgingscentra
​Op deze vorming, georganiseerd samen met een aantal dagverzorgingscentra, komen twee thema's uitgebreid aan bod. Enerzijds focussen we op het wonen en leven in het dagverzorgingscentrum (DVC), en kijken we hoe we de rollen van de begeleider wonen en leven ook in het DVC aan bod kunnen laten komen.

Anderzijds gaan we activiteiten uitwisselen. Elk DVC stelt zijn eigen twee TOP-activiteiten voor aan de anderen op een standenmarktje. De deelnemers gaan hier zelf langs bij de andere DVC om meer te weten te komen over hun TOP-activiteiten. 

Groot-Bijgaarden: zaterdag 22 september 2018

Navigatie