Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Brussel, 8 maart: inleiding in kwaliteitszorg
​Het is belangrijk om als startende verantwoordelijke (diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ) een duidelijk zicht krijgen op de concrete werking van je dienst en gericht bij te sturen indien nodig. Daarnaast vraagt de overheid om aan te tonen dat diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bewust sleutelen aan kwaliteitsborging en -ontwikkeling in de werking.

Gelukkig kunnen een aantal instrumenten en principes je stap voor stap op weg helpen. Tijdens deze vorming lichten we de belangrijkste basisprincipes van kwaliteitszorg toe.

Brussel, donderdag 8 maart 2018 

Navigatie