Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oproep: partnerschappen voor stedelijke agenda EU
​Binnen de stedelijke agenda of Urban Agenda voor de EU zitten de steden samen met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de lidstaten (of regionale regeringen) rond de tafel in 12 partnerschappen. De partnerschappen willen drie doelen bereiken voor de steden:

       1. verbeterde regelgeving
       2. verbeterde toegang tot financiering
       3. verbeterde samenwerking en kennisdeling

 

Roeselare, Antwerpen, Gent en Kortrijk zijn reeds actief binnen deze partnerschappen. De Europese Commissie lanceert nu twee nieuwe partnerschappen: 1. veiligheid in de publieke ruimte en 2. cultuur en cultureel erfgoed. Binnen het partnerschap wordt samen een actieplan opgemaakt en op geregelde tijdstippen ervaringen uitgewisseld over de voortgang van het actieplan. Bent u geïnteresseerd om hieraan deel te nemen? Laat het ons weten (de kandidatuur gebeurt via voordracht van de Europese koepelvereniging van lokale besturen CEMR)

logo_urban_agenda_0.png 

Navigatie