Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Elektronisch aanbesteden nu verplicht
Vanaf 18 oktober 2018 is het gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) algemeen verplicht voor alle aanbesteders, althans wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking. Tot 18 oktober 2018 was dit enkel verplicht voor aankoopcentrales vanaf de Europese drempels (inforumnr. 310248).

Vanaf 1 januari 2020 moet de aanbestedende overheid ook voor enkel Belgisch te publiceren opdrachten, gebruik maken van de e-Tendering platformen. Meer informatie over elektronisch aanbesteden.

Opleidingen:

-Provincie Antwerpen

-Provincie Vlaams-Brabant

Navigatie